Etanolpiloten
i Örnsköldsvik.

Unik testanläggning där metoder utvecklas för att utvinna etanol ur cellulosa.

Anläggningen ligger intill SEKAB:s huvudanläggning på Domsjö fabriksområde. I rondellen vid den södra infarten till Örnsköldsvik kör du mot Domsjö. Kör ungefär en kilometer Ta sedan vänster vid skyltarna mot SEKAB. Följ vägen cirka 500 meter. SEKAB-huset ligger på höger sida.

Kom gärna på studiebesök, men boka tid i förväg. Vi samverkar inom Domsjö fabriksområde genom Processum och Framtidens Bioraffinaderi, som kan ge en presentation och visa utvecklingen inom hela bioraffinaderiet.

Kontakt
Namn SEKAB & Processum
Adress Hörneborgsvägen 12
Domsjö
Telefon 0660-758 00 (Sekab)
0660-571 00 (Processum)
Fax 0660-549 03
Hemsidor www.sekab.com
www.processum.se
E-post info@sekab.com
info@processum.se