Företag

Register över våra anslutna företag.

Namn Adress Telefon Hemsida E-post
SEKAB & Processum

Hörneborgsvägen 12
Domsjö

0660-758 00 (Sekab)
0660-571 00 (Processum)
www.sekab.com
www.processum.se
info@sekab.com
info@processum.se
Regnbågen Fisk AB Södersundsvägen
Härnösand
070-558 33 910 www.rainbowfish.se
MRD Sälj & Bygg AB Juniskärvägen 90
862 91 Kvissleby
070-576 03 92
060-51 30 65
www.koljern.se mrdab@telia.com
Rectus Levande Filter AB Midlanda flygplats 060-55 44 00 www.rectus.se info@rectus.se
Absolicon Södra vägen 3-5
Härnösand
0611-55 70 00 www.absolicon.com info@absolicon.com
BRF Örnen Kungsvägen 123
861 35 Timrå
060-66 20 85 www.hsb.se hsb.brf.ornen.timra@bredband.net

Kontaktpersoner

Hör av dig om det är något du undrar över.

Företag Namn Telefon E-post
Absolicon Joakim Byström 0611-55 70 06 joakim@absolicon.com