cleantech_demo

Du kan besöka den hållbara framtiden redan i dag.

De fem anläggningar som ingår i CleanTech Demonstration Arena ligger alla i Västernorrland. Var och en har sin karaktär och unikitet. Just att de är olika är viktigt för att visa på bredden.

Idén är att när du med dina egna sinnen tar till dig hur en miljöteknisk lösning fungerar i praktiken, så blir det genast mycket mer levande och intressantare. Vi vågar lova att varje besök kommer att ge dig spännande och lärorika aha-upplevelser.

Läs vidare om var de ligger, handlar om och hur du bokar besök.