Med träd i tanken.

Etanol är en alkohol som kan användas till en rad olika saker. Det som de flesta kanske tänker på är att använda den som drivmedel i bilar och bussar.

I dagsläget tillverkas etanol av sockerrör, majs, vete och liknande. Det mesta tyder på att efterfrågan på etanol kommer att öka och då räcker helt enkelt inte åkermarken till. Det näraliggande alternativet är att i stället ta tillvara på skogens biprodukter som grenar och toppar. Även det som blir över från åkrar kan givetvis användas.

Etanolpiloten i Örnsköldsvik, på Domsjö fabriksområde, är en världsunik anläggning där metoder utvecklas för att utvinna etanol ur cellulosa. Sedan 2004 arbetas det intensivt med att förfina processen och utrustningen för att hitta fram till en hållbar och lönsam metod.

Framställningen av etanol görs genom sönderdelning av cellulosan ner till växtens byggstenar som är olika sockerarter. Råvaran som används idag för utvecklingsarbetet är träflis från gran, men även bagass från sockerrör, vetehalm, majsblast, energigräs och återvunnet avfall kan användas.

Målet är att skala upp pilotanläggningen och komma igång med kommersiell produktion. Att vi i Västernorrland leder utvecklingen råder det ingen tvekan om. På kort tid har Etanolpiloten genererat flera världspatent och fler lär det bli.