Det finns en regnskog
på Midlanda Flygplats.

Levande filter är en produkt som renar luft på naturlig väg genom att omvandla koldioxid till syre.

Själva filtret består av gröna växter, jord och vatten. Helt enkelt en regnskog i miniatyr. Genom att kopiera naturens mest livgivande kraft så händer en rad saker. Förutom att energi sparas och luft renas så blir inomhusklimatet trevligare och sundare.

Två gånger i timmen sprejas växterna med vatten och på så sätt skapas ett jämnt flöde av rening. I praktiken sköter sig filtret på egen hand. Var fjärde vecka behöver det tillsyn i form av att växter kontrolleras och klipps.

På Midlanda Flygplats är det behagliga klimatet uppenbart. Även om terminalen också har ett traditionellt och gammaldags system för ventilation, så behöver det inte användas. Växterna gör arbetet i tysthet.

I terminalen cirkulerar luften och fungerar kylande under sommaren och värmande under vintern. I kombination med ett Levande filter så blir de ett kretslopp som går och går.

En annan fördel är att i naturens kretslopp så tas bakterier och partiklar hand om på ett mycket bättre sätt. Resultatet blir en miljö där infektioner inte sprids lika lätt. Det blir också mindre damm och färre allergipartiklar.