Ju mer solen skiner,
desto kallare blir det.

Största energikällan av dem alla är som bekant solen. Problemet fram till nu har varit att få lönsamhet i stora system.

Men nu börjar det hända saker. Utvecklingen drivs av insikten att energi kommer att bli dyrare. Förnyelsebara energikällor måste utvecklas. På Närvård Härnösand (tidigare Härnösands sjukhus) finns nu världens första solenergianläggning som ger el, värme och kyla – samtidigt!

Bakom den unika demonstrationsanläggningen står Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi och det Härnösandbaserade företaget Absolicon.

På husets tak finns solfångarna som på ett finessrikt sätt följer solhöjden under dagen. I visningsrummet finns hjärtat i systemet som omvandlar värme till kyla.

Systemet består av en tank med torrt salt och en tank med vatten. Genom att sänka trycket i vattentanken förångas vattnet och därmed blir tanken kall eftersom energi bortförs. Med kylan från den kalla vattentanken kyls sedan byggnaden.

I den andra tanken sammansmälts vattenångan med saltet som blir varmt. Därefter torkas saltet genom att salttanken upphettas med solvärme och då frigörs vattnet från saltet och kondenserar i vattentanken. När saltet väl är torrt kan processen börja om och om och om igen…

Soldyrkare har det funnits i alla tider. Nu är det coolare än någonsin att vara det!