Årets solenergilärare: Bengt Perers

Bengt Perers

Studenterna på solenergiteknikerutbildningen i Härnösand har delat ut priset Årets lärare till Bengt Perers från Högskolan Dalarna med följande motivering:

– Bengt Perers är till 110 % där för oss studenter, och tar sig alltid tid både på rasterna och efter lektionerna att besvara och diskutera olika frågor. Han är otroligt kunnig och erfaren, och har även byggt och testat mycket själv, vilket märks i undervisningen. Han är ödmjuk, och en väldigt bra pedagog som kan bemöta alla på deras nivå, och förklarar gärna på olika sätt tills alla har förstått. Vi är otroligt glada över att ha haft förmånen att få kurser med Bengt under utbildningen.

Den unika utbildningen kombinerar VVS-teknik med modern energiteknik för småhus och omfattar både solenergi, pellets och värmepumpar. Studenterna utbildas till energiinstallatörer med praktiska och teoretiska kunskaper. En stor andel av utbildningen sker ute i VVS-företag.

Företag som är intresserade av att ta emot studenter kan kontakta utbildningen på 0611-34 86 03.

Solenergiteknikerutbildningen
c/o Härnösands Kommun
871 80 HÄRNÖSAND

Kontakt:

Joakim Byström, 070-5850059
Ledningsgruppens ordförande