Ljus framtid för koncentrerande solfångare

Joakim Byström, foto: Kristofer Lönnå

Nu öppnas hela Europa för den svenska solfångaren som koncentrerar solen! Sveriges Provning och Forskningsanstalt har utfärdat den åtråvärda Keymark-certifieringen till Absolicons revolutionerande solfångare.

– Certifieringen innebär grön ljus för vår teknik, jublar Absolicon VD Joakim Byström.

Genom Keymark certifieringen är solfångaren godkänd i hela EU och i många länder berättigar certifieringen till bidrag. I Spanien, där solvärme är obligatoriskt på alla nya hus, är bidraget 30 %.

Absolicon är det andra företaget i Sverige som tilldelats den åtråvärda märkningen. Kraven är hårda. Förutom att noggrant mäta upp solfångarens prestanda testas den för täthet, vindlaster och höga temperaturer. Företaget måste dessutom ha ett kvalitetssystem som försäkrar tillverkning med hög kvalité.

– Svårast att klara är överhettningsproven. Eftersom vi koncentrerar solljuset kan vår solfångare bli mycket het, över 260 grader, och det gäller att alla rör och kopplingar klarar det.

Det var i sista ögonblicket som testningen fullbordades. Provningen i Borås försenades och plötsligt tog den svenska sommaren slut. För att kunna avsluta testningarna var man tvungna att transportera den 10 meter långa solfångaren i en enorm trälår till södra Italien. Men hjälp av den italienska solen kunde de sista proven göras i november och den 30 december utfärdades certifikatet.

– Provningarna i Sverige och Italien visar att vi har mycket bra prestanda. Vid en installation på ett närvärmenät med 75 C arbetstemperatur producerar vi 50 % mer solvärme höst, vår och vinter än vanliga solfångare.

Företaget lanserar nu ett nytt sätt att få solvärme, berättar Joakim Byström.

– Vi har världens bästa solenergisystem för stora byggnader och närvärmenät. Vi kan koppla in direkt på värmenätet utan tankar och få hög verkningsgrad. Vårt enda krav är att det finns plats för minst 100 m2 på byggnadens tak eller på marken bredvid.

Företaget räknar med en stor anstormning av intresserade, speciellt från hyresfastigheter, hotell och industrier som använder mycket varmvatten. Tillverkningen sker i huvudsak i Sverige med en mindre fabrik för montering i Spanien.

——————

Bild finns på:
http://www.absolicon.se/_fakta_om_solenergi/1070_press_se.php

——————

Absolicon Solar Concentrator AB
Matrosgatan 5
871 33 HÄRNÖSAND
0611-55 70 00

Kontakt: Joakim Byström, vd 070-5850059