Solenergi Tekniskt Centrum i Härnösand

Solenergitekniker på tak, Härnösand

Den unika utbildningen till solenergitekniker blir yrkeshögskola

Sedan några år tillbaka utbildas installatörer som är specialiserade på solenergi i Härnösand. Nu har Härnösand fått godkänt att starta utbildningen som 2-årig Yrkeshögskola med rekrytering i hela landet.

– Det är en fantastisk framgång, ett erkännande av att det vi gör är viktigt, säger Joakim Byström, ordförande för utbildningens ledningsgrupp

Solenergimarknaden växer snabbt i hela Europa. Bara i Tyskland är det över 50 000 anställda i branschen. Även i Sverige ökar intresset för solenergi varje år, men det har saknats utbildning för installatörer.

Studenterna i Härnösand blir solenergitekniker och lär sig hur man kopplar samman solenergi med pellets och värmepumpar för att få ett komplett energisystem.

– I Sverige är det logiska att använda sol på sommaren och biobränslen på vintern. Vi har mer sol än södra Frankrike under sommarmånaderna, den kan vi ta vara på menar Joakim.

Tre studenter åker nu i vår på praktik till Spanien där en nystiftad lag gör det obligatoriskt med solenergi på alla nya byggnader. Där skall de bygga solfångare för koncentrerad solenergi hos ett spanskt företag och lära sig av sina spanska kollegor.

Bristen på utbildning är en av anledningarna till att Sverige, som var ett föregångsland på 70-talet, inte fått lika många arbetstillfällen som andra länder inom detta snabbväxande område.

– Solen är framtidens energikälla, och Sverige behöver många välutbildade installatörer om vi skall kunna utnyttja den potential som finns, avslutar Joakim.

Bild finns på:
http://www.absolicon.se/_fakta_om_solenergi/1070_press_se.php

Solenergiteknikerutbildningen
c/o Härnösands Kommun
871 80 HÄRNÖSAND

Kontakt:
Joakim Byström, 070-5850059
Ledningsgruppens ordförande