Solen lyser lite extra i Härnösand

När solen går upp över Södra Sundet i Härnösand hörs ett surrande ljud uppe på Närvård Härnösands tak (före detta Härnösands sjukhus). Det är ljudet av åtta solfångarna som riktar in sig mot solen för att under dagen ge el, värme och kyla till röntgenavdelningen två trappor ner.

– Vi använder mycket energi och då måste vi också ta ansvar, säger Elisabet Strömqvist, landstingsråd, Landstinget Västernorrland. Satsningen ger dessutom dubbel vinst – vi sparar pengar och vi spar på miljön.

De åtta solfångarna på taket koncentrerar solljuset på solceller som ger el. Överskottsvärmen från solcellerna värmer duschvatten och driver solkyleanläggningen. Solkyla får man genom att först torka ett salt som sedan kyler vatten.

Elisabet Strömqvist vid solfångarna


Anläggningen invigdes i april 2010 och är en del av Cleantech Demonstration Arena, en samling unika miljöteknikinstallationer som utformats för att ta emot besökare. Syftet är att utveckla metoder för att sprida och visa ny miljöteknik.

– Miljöteknikbranschen är ung, men har stor potential. Personligen tror jag det är viktigt att visa ny teknik. Det inspirerar människor och visar att det finns sätt att minska vår skadliga påverkan på miljön. Det väcker tankar om vad man själv kan göra – spara på papper, sopsortera, släcka lampor, använda vattenkokare, säger Elisabeth Strömqvist.

Härnösand – ett nytt solenergicentrum!

Härnösand, en småstad i norra Sverige med knappt 25 000 innevånare, har på kort tid blivit ett centrum för solenergi. Förutom installationen på Närvård Härnösand finns här en tvåårig solenergiutbildning, solenergilaboratoriet Lumicum och en forskningsstiftelse.

Spindeln i nätet är härnösandsbon och eldsjälen Joakim Byström som är vd för solenergiföretaget Absolicon. 

– När jag var 12 år byggde jag min första solfångare, så intresset för solenergi har jag haft hela livet, säger Joakim Byström. Engagemanget i miljöfrågor gav honom en plats för Sverige i FN.

– Kyoto-förhandlingarna blev en stor besvikelse. Plötsligt förstod jag att jag kunde göra mer nytta för världen genom att utveckla mina solfångare än att sitta med i politiska förhandlingar.

Joakim Byström, solenergi‑
entreprenör i Härnösand

Solfångaren X10 följer solen under dagen och är utformad för stora byggnader med platta tak. Den prisbelönta konstruktionen fick stor uppmärksamhet och med 1 miljon euro från engagerade affärsänglar utvecklades företaget snabbt och är idag världsledande på solfångare som ger el och värme samtidigt.

En försmak av framtiden

Installationen på närvården i Härnösand är unik. Ingen annanstans i världen finns en anläggning som producerar el, värme och kyla med koncentrerad solenergi samtidigt. Solenergiinstallationen är en försmak av framtiden.

– Enligt EU skall alla nya, offentliga byggnader vara självförsörjande på energi och här visar vi praktiskt hur det enkelt kan lösas genom att använda koncentrerande solfångare, säger Joakim Byström som välkomnar den nya lagen.

För landstinget och innevånarna i Västernorrland har installationen även ett stort symbolvärde.

– Anläggningen är en bra symbol eftersom den visar ett långsiktigt tänkande – något som är viktigt för oss i Landstinget Västernorrland. Det är en hälsofråga hur vi använder våra resurser i länet, och solenergi är en positiv kraft, säger Elisabeth Strömqvist.